Polityka prywatności

1. Administratorem danych wskazanych w Karcie Wywiadu Podologicznego jest Pro-Cosmetica Karolina Włodarczyk z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 5/1 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-453), tel.:500300558, adres e-mail: cetrumstopy-koszalin@gmail.com,

2. Współadministratorami danych wskazanych w Karcie Klienta są OrthoFoot Agnieszka Ochim z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 5/1 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-453), tel.:500300558, adres e-mail: cetrumstopy-koszalin@gmail.com oraz Gabinet terapii naturalnych My Way Magdalena Pasek Szczeglino 39, 76-004 Sianów, adres e-mail: cetrumstopy-koszalin@gmail.com, tel.: 574187092

Administrator oraz współadministratorzy dalej są nazywani razem jako Koszalińskie Centrum Stopy (w skrócie KCS)

3. Zakres i cel przetwarzania i utrwalenia danych:

  • Imię i Nazwisko: możliwość identyfikacji Klienta, w razie umówienia wizyty za pomicą formularza kontaktowego dane te zostaną wykorzystane w system zarządzania Versum
  • adres e-mail: odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej KCS oraz działania marketingowe ściśle związane z działalnością KCS

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w gabinecie KCS oraz umówienia wizyt. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług KCS

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, które nie są współadministratorami danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do odwołania zgody.